Numru Olandiż 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 żero Nul -
1 Wieħed één -
2 żewġ Twee -
3 Tliet Drie -
4 Erba Vier -
5 ħamsa Vijf -
6 Sitta Zes -
7 Seba Zeven -
8 Tmien Acht -
9 Disa Negen -
10 Għaxar Tien -
11 ħdax Elf -
12 Tnax Twaalf -
13 Tlettax Dertien -
14 Erbatax Veertien -
15 Ħmistax Vijftien -
16 Sittax Zestien -
17 Sbatax Zeventien -
18 Tmintax Achttien -
19 Dsatax Negentien -
20 Għoxrin Twintig -
21 Għoxrin wieħed Eenentwintig -
22 Tnejn u għoxrin Tweeëntwintig -
23 Għoxrin tlieta Drieëntwintig -
24 Erbgħa u għoxrin Vierentwintig -
25 ħamsa u għoxrin Vijfentwintig -
26 Għoxrin sitta Zesentwintig -
27 Sebgħa u għoxrin Zevenentwintig -
28 Tmienja u għoxrin Achtentwintig -
29 Għoxrin disa Negenentwintig -
30 Tletin Dertig -
31 Tletin wieħed Eenendertig -
32 Tnejn u tletin Tweeëndertig -
33 Tlieta u tletin Drieëndertig -
34 Erbgħa u tletin Vierendertig -
35 ħamsa u tletin Vijfendertig -
36 Sitta u tletin Zesendertig -
37 Sebgħa u tletin Zevenendertig -
38 Tmienja u tletin Achtendertig -
39 Tletin disa Negenendertig -
40 Erbgħin Veertig -
41 Erbgħin wieħed Eenenveertig -
42 Erbgħin tnejn Tweeenveertig -
43 Erbgħin tlieta Drieënveertig -
44 Erbgħin erba Vierenveertig -
45 ħamsa u erbgħin Vijfenveertig -
46 Sitta u erbgħin Zesenveertig -
47 Sebgħa u erbgħin Zevenenveertig -
48 Erbgħin tmienja Achtenveertig -
49 Erbgħin disa Negenenveertig -
50 ħamsin Vijftig -
51 ħamsin wieħed Eenenvijftig -
52 ħamsin tnejn Tweeënvijftig -
53 ħamsin tlieta Drieënvijftig -
54 ħamsin erba Vierenvijftig -
55 ħamsa u ħamsin Vijfenvijftig -
56 ħamsin sitta Zesenvijftig -
57 Seba w ħamsin Zevenenvijftig -
58 ħamsin tmienja Achtenvijftig -
59 Disgħa u ħamsin Negenenvijftig -
60 Sittin Zestig -
61 Sittin wieħed Eenenzestig -
62 Tnejn u sittin Tweeënzestig -
63 Sittin tlieta Drieënzestig -
64 Sittin erba Vierenzestig -
65 ħamsa u sittin Vijfenzestig -
66 Sitta u sittin Zesenzestig -
67 Sebgħa u sittin Zevenenzestig -
68 Sittin tmienja Achtenzestig -
69 Disgħa u sittin Negenenzestig -
70 Sebgħin Zeventig -
71 Sebgħin wieħed Eenenzeventig -
72 Sebgħin tnejn Tweeënzeventig -
73 Sebgħin tlieta Zeventig drie -
74 Erbgħa u sebgħin Vierenzeventig -
75 ħamsa u sebgħin Vijfenzeventig -
76 Sebgħin sitta Zesenzeventig -
77 Sebg Zeventig zeven -
78 Sebgħin tmienja Achtenzeventig -
79 Disgħa u sebgħin Negenenzeventig -
80 Tmenin Tachtig -
81 Tmenin wieħed Eenentachtig -
82 Tnejn u tmenin Tweeëntachtig -
83 Tlieta u tmenin Drieëntachtig -
84 Tmenin erba Vierentachtig -
85 ħamsa u tmenin Vijfentachtig -
86 Tmenin sitta Zesentachtig -
87 Tmenin seba Zevenentachtig -
88 Tmenin tmienja Achtentachtig -
89 Tmenin disa Negenentachtig -
90 Disgħin Negentig -
91 Disgħin wieħed Eenennegentig -
92 Disgħin tnejn Tweeënnegentig -
93 Disgħin tlieta Drieënnegentig -
94 Disgħin erba Vierennegentig -
95 Disgħin ħamsa Vijfennegentig -
96 Sitta u disgħin Zesennegentig -
97 Disgħin seba Negentig zeven -
98 Tmienja u disgħin Achtennegentig -
99 Disgħin Negenennegentig -
100 Mija Honderd -