Numru Ġermaniż 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 żero Null
1 Wieħed Eins
2 żewġ Zwei
3 Tliet Drei
4 Erba Vier
5 ħamsa Fünf
6 Sitta Sechs
7 Seba Sieben
8 Tmien Acht
9 Disa Neun
10 Għaxar Zehn
11 ħdax Elf
12 Tnax Zwölf
13 Tlettax Dreizehn
14 Erbatax Vierzehn
15 Ħmistax Fünfzehn
16 Sittax Sechzehn
17 Sbatax Siebzehn
18 Tmintax Achtzehn
19 Dsatax Neunzehn
20 Għoxrin Zwanzig
21 Għoxrin wieħed Einundzwanzig
22 Tnejn u għoxrin Zweiundzwanzig
23 Għoxrin tlieta Dreiundzwanzig
24 Erbgħa u għoxrin Vierundzwanzig
25 ħamsa u għoxrin Fϋnfundzwanzig
26 Għoxrin sitta Sechsundzwanzig
27 Sebgħa u għoxrin Siebenundzwanzig
28 Tmienja u għoxrin Achtundzwanzig
29 Għoxrin disa Neunundzwanzig
30 Tletin Dreißig
31 Tletin wieħed Einunddreißig
32 Tnejn u tletin Zweiunddreißig
33 Tlieta u tletin Dreiunddreißig
34 Erbgħa u tletin Vierunddreißig
35 ħamsa u tletin Fϋnfunddreißig
36 Sitta u tletin Sechsunddreißig
37 Sebgħa u tletin Siebenunddreißig
38 Tmienja u tletin Achtunddreißig
39 Tletin disa Neununddreißig
40 Erbgħin Vierzig
41 Erbgħin wieħed Einundvierzig
42 Erbgħin tnejn Zweiundvierzig
43 Erbgħin tlieta Dreiundvierzig
44 Erbgħin erba Vierundvierzig
45 ħamsa u erbgħin Fϋnfundvierzig
46 Sitta u erbgħin Sechsundvierzig
47 Sebgħa u erbgħin Siebenundvierzig
48 Erbgħin tmienja Achtundvierzig
49 Erbgħin disa Neunundvierzig
50 ħamsin Fϋnfzig
51 ħamsin wieħed Einundfϋnfzig
52 ħamsin tnejn Zweiundfϋnfzig
53 ħamsin tlieta Dreiundfϋnfzig
54 ħamsin erba Vierundfϋnfzig
55 ħamsa u ħamsin Fϋnfundfϋnfzig
56 ħamsin sitta Sechsundfϋnfzig
57 Seba w ħamsin Siebenundfϋnfzig
58 ħamsin tmienja Achtundfϋnfzig
59 Disgħa u ħamsin Neunundfünfzig
60 Sittin Sechzig
61 Sittin wieħed Einundsechzig
62 Tnejn u sittin Zweiundsechzig
63 Sittin tlieta Dreiundsechzig
64 Sittin erba Vierundsechzig
65 ħamsa u sittin Fϋnfundsechzig
66 Sitta u sittin Sechsundsechzig
67 Sebgħa u sittin Siebenundsechzig
68 Sittin tmienja Achtundsechzig
69 Disgħa u sittin Neunundsechzig
70 Sebgħin Siebzig
71 Sebgħin wieħed Einundsiebzig
72 Sebgħin tnejn Zweiundsiebzig
73 Sebgħin tlieta Dreiundsiebzig
74 Erbgħa u sebgħin Vierundsiebzig
75 ħamsa u sebgħin Fϋnfundsiebzig
76 Sebgħin sitta Sechsundsiebzig
77 Sebg Siebenundsiebzig
78 Sebgħin tmienja Achtundsiebzig
79 Disgħa u sebgħin Neunundsiebzig
80 Tmenin Achtzig
81 Tmenin wieħed Einundachtzig
82 Tnejn u tmenin Zweiundachtzig
83 Tlieta u tmenin Dreiundachtzig
84 Tmenin erba Vierundachtzig
85 ħamsa u tmenin Fϋnfundachtzig
86 Tmenin sitta Sechsundachtzig
87 Tmenin seba Siebenundachtzig
88 Tmenin tmienja Achtundachtzig
89 Tmenin disa Neunundachtzig
90 Disgħin Neunzig
91 Disgħin wieħed Einundneunzig
92 Disgħin tnejn Zweiundneunzig
93 Disgħin tlieta Dreiundneunzig
94 Disgħin erba Vierundneunzig
95 Disgħin ħamsa Fϋnfundneunzig
96 Sitta u disgħin Sechsundneunzig
97 Disgħin seba Siebenundneunzig
98 Tmienja u disgħin Achtundneunzig
99 Disgħin Neunundneunzig
100 Mija Hundert