Numru Finlandiż 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 żero Nolla
1 Wieħed Yksi
2 żewġ Kaksi
3 Tliet Kolme
4 Erba Neljä
5 ħamsa Viisi
6 Sitta Kuusi
7 Seba Seitsemän
8 Tmien Kahdeksan
9 Disa Yhdeksän
10 Għaxar Kymmenen
11 ħdax Yksitoista
12 Tnax Kaksitoista
13 Tlettax Kolmetoista
14 Erbatax Neljätoista
15 Ħmistax Viisitoista
16 Sittax Kuusitoista
17 Sbatax Seitsemäntoista
18 Tmintax Kahdeksantoista
19 Dsatax Yhdeksäntoista
20 Għoxrin Kaksikymmentä
21 Għoxrin wieħed Kaksikymmentäyksi
22 Tnejn u għoxrin Kaksikymmentäkaksi
23 Għoxrin tlieta Kaksikymmentä kolme
24 Erbgħa u għoxrin Kaksikymmentäneljä
25 ħamsa u għoxrin Kaksikymmentäviisi
26 Għoxrin sitta Kaksikymmentä kuusi
27 Sebgħa u għoxrin Kaksikymmentä seitsemän
28 Tmienja u għoxrin Kaksikymmentäkahdeksan
29 Għoxrin disa Kaksikymmentä yhdeksän
30 Tletin Kolmekymmentä
31 Tletin wieħed Kolmekymmentäyksi
32 Tnejn u tletin Kolmekymmentäkaksi
33 Tlieta u tletin Kolmekymmentä kolme
34 Erbgħa u tletin Kolmekymmentä neljä
35 ħamsa u tletin Kolmekymmentä viisi
36 Sitta u tletin Kolmekymmentä kuusi
37 Sebgħa u tletin Kolmekymmentäseitsemän
38 Tmienja u tletin Kolmekymmentä kahdeksan
39 Tletin disa Kolmekymmentä yhdeksän
40 Erbgħin Neljäkymmentä
41 Erbgħin wieħed Neljäkymmentä yksi
42 Erbgħin tnejn Neljäkymmentä kaksi
43 Erbgħin tlieta Neljäkymmentä kolme
44 Erbgħin erba Neljäkymmentä neljä
45 ħamsa u erbgħin Neljäkymmentäviisi
46 Sitta u erbgħin Neljäkymmentä kuusi
47 Sebgħa u erbgħin Neljäkymmentä seitsemän
48 Erbgħin tmienja Neljäkymmentä kahdeksan
49 Erbgħin disa Neljäkymmentä yhdeksän
50 ħamsin Viisikymmentä
51 ħamsin wieħed Viisikymmentä yksi
52 ħamsin tnejn Viisikymmentä kaksi
53 ħamsin tlieta Viisikymmentä kolme
54 ħamsin erba Viisikymmentä neljä
55 ħamsa u ħamsin Viisikymmentä viisi
56 ħamsin sitta Viisikymmentä kuusi
57 Seba w ħamsin Viisikymmentä seitsemän
58 ħamsin tmienja Viisikymmentä kahdeksan
59 Disgħa u ħamsin Viisikymmentä yhdeksän
60 Sittin Kuusikymmentä
61 Sittin wieħed Kuusikymmentä yksi
62 Tnejn u sittin Kuusikymmentä kaksi
63 Sittin tlieta Kuusikymmentäkolme
64 Sittin erba Kuusikymmentä neljä
65 ħamsa u sittin Kuusikymmentä viisi
66 Sitta u sittin Kuusikymmentä kuusi
67 Sebgħa u sittin Kuusikymmentä seitsemän
68 Sittin tmienja Kuusikymmentä kahdeksan
69 Disgħa u sittin Kuusikymmentä yhdeksän
70 Sebgħin Seitsemänkymmentä
71 Sebgħin wieħed Seitsemänkymmentä yksi
72 Sebgħin tnejn Seitsemänkymmentä kaksi
73 Sebgħin tlieta Seitsemänkymmentä kolme
74 Erbgħa u sebgħin Seitsemänkymmentä neljä
75 ħamsa u sebgħin Seitsemänkymmentä viisi
76 Sebgħin sitta Seitsemänkymmentä kuusi
77 Sebg Seitsemänkymmentä seitsemän
78 Sebgħin tmienja Seitsemänkymmentä kahdeksan
79 Disgħa u sebgħin Seitsemänkymmentä yhdeksän
80 Tmenin Kahdeksankymmentä
81 Tmenin wieħed Kahdeksankymmentä yksi
82 Tnejn u tmenin Kahdeksankymmentä kaksi
83 Tlieta u tmenin Kahdeksankymmentä kolme
84 Tmenin erba Kahdeksankymmentä neljä
85 ħamsa u tmenin Kahdeksankymmentä viisi
86 Tmenin sitta Kahdeksankymmentä kuusi
87 Tmenin seba Kahdeksankymmentä seitsemän
88 Tmenin tmienja Kahdeksankymmentä kahdeksan
89 Tmenin disa Kahdeksankymmentä yhdeksän
90 Disgħin Yhdeksänkymmentä
91 Disgħin wieħed Yhdeksänkymmentäyksi
92 Disgħin tnejn Yhdeksänkymmentä kaksi
93 Disgħin tlieta Ninety kolme
94 Disgħin erba Ninety neljä
95 Disgħin ħamsa Yhdeksänkymmentä viisi
96 Sitta u disgħin Yhdeksänkymmentä kuusi
97 Disgħin seba Yhdeksänkymmentäseitsemän
98 Tmienja u disgħin Yhdeksänkymmentäkahdeksan
99 Disgħin Yhdeksänkymmentä yhdeksän
100 Mija Sata