Numru Estonjan 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 żero null -
1 Wieħed üks -
2 żewġ Kaks -
3 Tliet Kolm -
4 Erba Neli -
5 ħamsa Viis -
6 Sitta Kuus -
7 Seba Seitse -
8 Tmien Kaheksa -
9 Disa üheksa -
10 Għaxar Kümme -
11 ħdax üksteist -
12 Tnax Kaksteist -
13 Tlettax Kolmteist -
14 Erbatax Neliteist -
15 Ħmistax Viisteist -
16 Sittax Kuusteist -
17 Sbatax Seitseteist -
18 Tmintax Kaheksateist -
19 Dsatax üheksateist -
20 Għoxrin Kakskümmend -
21 Għoxrin wieħed Kakskümmend üks -
22 Tnejn u għoxrin Kakskümmend kaks -
23 Għoxrin tlieta Kakskümmend kolm -
24 Erbgħa u għoxrin Kakskümmend neli -
25 ħamsa u għoxrin Kakskümmend viis -
26 Għoxrin sitta Kakskümmend kuus -
27 Sebgħa u għoxrin Kakskümmend seitse -
28 Tmienja u għoxrin Kakskümmend kaheksa -
29 Għoxrin disa Kakskümmend üheksa -
30 Tletin Kolmkümmend -
31 Tletin wieħed Kolmkümmend üks -
32 Tnejn u tletin Kolmkümmend kaks -
33 Tlieta u tletin Kolmkümmend kolm -
34 Erbgħa u tletin Kolmkümmend neli -
35 ħamsa u tletin Kolmkümmend viis -
36 Sitta u tletin Kolmkümmend kuus -
37 Sebgħa u tletin Kolmkümmend seitse -
38 Tmienja u tletin Kolmkümmend kaheksa -
39 Tletin disa Kolmkümmend üheksa -
40 Erbgħin Nelikümmend -
41 Erbgħin wieħed Nelikümmend üks -
42 Erbgħin tnejn Nelikümmend kaks -
43 Erbgħin tlieta Nelikümmend kolm -
44 Erbgħin erba Nelikümmend neli -
45 ħamsa u erbgħin Nelikümmend viis -
46 Sitta u erbgħin Nelikümmend kuus -
47 Sebgħa u erbgħin Nelikümmend seitse -
48 Erbgħin tmienja Nelikümmend kaheksa -
49 Erbgħin disa Nelikümmend üheksa -
50 ħamsin Viiskümmend -
51 ħamsin wieħed Viiskümmend üks -
52 ħamsin tnejn Viiskümmend kaks -
53 ħamsin tlieta Viiskümmend kolm -
54 ħamsin erba Viiskümmend neli -
55 ħamsa u ħamsin Viiskümmend viis -
56 ħamsin sitta Viiskümmend kuus -
57 Seba w ħamsin Viiskümmend seitse -
58 ħamsin tmienja Viiskümmend kaheksa -
59 Disgħa u ħamsin Viiskümmend üheksa -
60 Sittin Kuuskümmend -
61 Sittin wieħed Kuuskümmend üks -
62 Tnejn u sittin Kuuskümmend kaks -
63 Sittin tlieta Kuuskümmend kolm -
64 Sittin erba Kuuskümmend neli -
65 ħamsa u sittin Kuuskümmend viis -
66 Sitta u sittin Kuuskümmend kuus -
67 Sebgħa u sittin Kuuskümmend seitse -
68 Sittin tmienja Kuuskümmend kaheksa -
69 Disgħa u sittin Kuuskümmend üheksa -
70 Sebgħin Seitsekümmend -
71 Sebgħin wieħed Seitsekümmend üks -
72 Sebgħin tnejn Seitsekümmend kaks -
73 Sebgħin tlieta Seitsekümmend kolm -
74 Erbgħa u sebgħin Seitsekümmend neli -
75 ħamsa u sebgħin Seitsekümmend viis -
76 Sebgħin sitta Seitsekümmend kuus -
77 Sebg Seitsekümmend seitse -
78 Sebgħin tmienja Seitsekümmend kaheksa -
79 Disgħa u sebgħin Seitsekümmend üheksa -
80 Tmenin Kaheksakümmend -
81 Tmenin wieħed Kaheksakümmend üks -
82 Tnejn u tmenin Kaheksakümmend kaks -
83 Tlieta u tmenin Kaheksakümmend kolm -
84 Tmenin erba Kaheksakümmend neli -
85 ħamsa u tmenin Kaheksakümmend viis -
86 Tmenin sitta Kaheksakümmend kuus -
87 Tmenin seba Kaheksakümmend seitse -
88 Tmenin tmienja Kaheksakümmend kaheksa -
89 Tmenin disa Kaheksakümmend üheksa -
90 Disgħin Üheksakümmend -
91 Disgħin wieħed Üheksakümmend üks -
92 Disgħin tnejn Üheksakümmend kaks -
93 Disgħin tlieta Üheksakümmend kolm -
94 Disgħin erba Üheksakümmend neli -
95 Disgħin ħamsa Üheksakümmend viis -
96 Sitta u disgħin Üheksakümmend kuus -
97 Disgħin seba Üheksakümmend seitse -
98 Tmienja u disgħin Üheksakümmend kaheksa -
99 Disgħin Üheksakümmend üheksa -
100 Mija Sada -