Numru Esperanto 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 żero Nulo -
1 Wieħed Unu -
2 żewġ Du -
3 Tliet Tri -
4 Erba Kvar -
5 ħamsa Kvin -
6 Sitta Ses -
7 Seba Sep -
8 Tmien Ok -
9 Disa Naŭ -
10 Għaxar Dek -
11 ħdax Levas -
12 Tnax Dekdu -
13 Tlettax Thirteen -
14 Erbatax Dek kvar -
15 Ħmistax Dek kvin -
16 Sittax Dekses -
17 Sbatax Deksep -
18 Tmintax Dekok -
19 Dsatax Deknaŭ -
20 Għoxrin Dudek -
21 Għoxrin wieħed Dudek unu -
22 Tnejn u għoxrin Dudek du -
23 Għoxrin tlieta Dudek tri -
24 Erbgħa u għoxrin Dudek kvar -
25 ħamsa u għoxrin Dudek kvin -
26 Għoxrin sitta Dudek ses -
27 Sebgħa u għoxrin Dudek sep -
28 Tmienja u għoxrin Dudek ok -
29 Għoxrin disa Dudek naŭ -
30 Tletin Tridek -
31 Tletin wieħed Tridek unu -
32 Tnejn u tletin Tridek du -
33 Tlieta u tletin Tridek tri -
34 Erbgħa u tletin Tridek kvar -
35 ħamsa u tletin Tridek kvin -
36 Sitta u tletin Tridek ses -
37 Sebgħa u tletin Tridek sep -
38 Tmienja u tletin Tridek ok -
39 Tletin disa Tridek naŭ -
40 Erbgħin Kvardek -
41 Erbgħin wieħed Kvardek unu -
42 Erbgħin tnejn Kvardek du -
43 Erbgħin tlieta Kvardek tri -
44 Erbgħin erba Kvardek kvar -
45 ħamsa u erbgħin Kvardek kvin -
46 Sitta u erbgħin Kvardek ses -
47 Sebgħa u erbgħin Kvardek sep -
48 Erbgħin tmienja Kvardek ok -
49 Erbgħin disa Kvardek naŭ -
50 ħamsin Kvindek -
51 ħamsin wieħed Kvindek unu -
52 ħamsin tnejn Kvindek du -
53 ħamsin tlieta Kvindek tri -
54 ħamsin erba Kvindek kvar -
55 ħamsa u ħamsin Kvindek kvin -
56 ħamsin sitta Kvindek ses -
57 Seba w ħamsin Kvindek sep -
58 ħamsin tmienja Kvindek ok -
59 Disgħa u ħamsin Kvindek naŭ -
60 Sittin Sesdek -
61 Sittin wieħed Sesdek unu -
62 Tnejn u sittin Sesdek du -
63 Sittin tlieta Sesdek tri -
64 Sittin erba Sesdek kvar -
65 ħamsa u sittin Sesdek kvin -
66 Sitta u sittin Sesdek ses -
67 Sebgħa u sittin Sesdek sep -
68 Sittin tmienja Sesdek ok -
69 Disgħa u sittin Sesdek naŭ -
70 Sebgħin Sepdek -
71 Sebgħin wieħed Sepdek unu -
72 Sebgħin tnejn Sepdek du -
73 Sebgħin tlieta Sepdek tri -
74 Erbgħa u sebgħin Sepdek kvar -
75 ħamsa u sebgħin Sepdek kvin -
76 Sebgħin sitta Sepdek ses -
77 Sebg Sepdek sep -
78 Sebgħin tmienja Sepdek ok -
79 Disgħa u sebgħin Sepdek naŭ -
80 Tmenin Okdek -
81 Tmenin wieħed Okdek unu -
82 Tnejn u tmenin Okdek du -
83 Tlieta u tmenin Okdek tri -
84 Tmenin erba Okdek kvar -
85 ħamsa u tmenin Okdek kvin -
86 Tmenin sitta Okdek ses -
87 Tmenin seba Okdek sep -
88 Tmenin tmienja Okdek ok -
89 Tmenin disa Okdek naŭ -
90 Disgħin Naŭdek -
91 Disgħin wieħed Naŭdek unu -
92 Disgħin tnejn Naŭdek du -
93 Disgħin tlieta Naŭdek tri -
94 Disgħin erba Naŭdek kvar -
95 Disgħin ħamsa Naŭdek kvin -
96 Sitta u disgħin Naŭdek ses -
97 Disgħin seba Naŭdek sep -
98 Tmienja u disgħin Naŭdek ok -
99 Disgħin Naŭdek naŭ -
100 Mija Cent -