Numru Danish 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 żero Nul -
1 Wieħed 3 -
2 żewġ To -
3 Tliet Tre -
4 Erba Fire -
5 ħamsa Fem -
6 Sitta Seks -
7 Seba Syv -
8 Tmien Otte -
9 Disa Ni -
10 Għaxar Ti -
11 ħdax Elleve -
12 Tnax Tolv -
13 Tlettax Tretten -
14 Erbatax Fjorten -
15 Ħmistax Femten -
16 Sittax Seksten -
17 Sbatax Sytten -
18 Tmintax Atten -
19 Dsatax Nitten -
20 Għoxrin Tyve -
21 Għoxrin wieħed Tyve én -
22 Tnejn u għoxrin Tyve to -
23 Għoxrin tlieta Tyve tre -
24 Erbgħa u għoxrin Fireogtyve -
25 ħamsa u għoxrin Femogtyve -
26 Għoxrin sitta Tyve seks -
27 Sebgħa u għoxrin Tyve syv -
28 Tmienja u għoxrin Tyve otte -
29 Għoxrin disa Tyve ni -
30 Tletin Tredive -
31 Tletin wieħed Enogtredive -
32 Tnejn u tletin Toogtredive -
33 Tlieta u tletin Treogtredive -
34 Erbgħa u tletin Fireogtredive -
35 ħamsa u tletin Femogtredive -
36 Sitta u tletin Seksogtredive -
37 Sebgħa u tletin Syvogtredive -
38 Tmienja u tletin Otteogtredive -
39 Tletin disa Tredive ni -
40 Erbgħin Fyrre -
41 Erbgħin wieħed Enogfyrre -
42 Erbgħin tnejn Toogfyrre -
43 Erbgħin tlieta Treogfyrre -
44 Erbgħin erba Fireogfyrre -
45 ħamsa u erbgħin Femogfyrre -
46 Sitta u erbgħin Seksogfyrre -
47 Sebgħa u erbgħin Syvogfyrre -
48 Erbgħin tmienja Otteogfyrre -
49 Erbgħin disa Fyrre ni -
50 ħamsin Halvtreds -
51 ħamsin wieħed Fifty ene -
52 ħamsin tnejn Fifty to -
53 ħamsin tlieta Fifty tre -
54 ħamsin erba Fifty fire -
55 ħamsa u ħamsin Fifty fem -
56 ħamsin sitta Fifty seks -
57 Seba w ħamsin Fifty syv -
58 ħamsin tmienja Fifty otte -
59 Disgħa u ħamsin Fifty ni -
60 Sittin Tress -
61 Sittin wieħed Enogtres -
62 Tnejn u sittin Sixty to -
63 Sittin tlieta Treogtres -
64 Sittin erba Sixty fire -
65 ħamsa u sittin Sixty fem -
66 Sitta u sittin Sixty seks -
67 Sebgħa u sittin Sixty syv -
68 Sittin tmienja Sixty otte -
69 Disgħa u sittin Sixty ni -
70 Sebgħin Halvfjerds -
71 Sebgħin wieħed Halvfjerds en -
72 Sebgħin tnejn Seventy to -
73 Sebgħin tlieta Halvfjerds tre -
74 Erbgħa u sebgħin Seventy fire -
75 ħamsa u sebgħin Halvfjerds fem -
76 Sebgħin sitta Halvfjerds seks -
77 Sebg Halvfjerds syv -
78 Sebgħin tmienja Halvfjerds otte -
79 Disgħa u sebgħin Halvfjerds ni -
80 Tmenin Firs -
81 Tmenin wieħed Firs ene -
82 Tnejn u tmenin Firs to -
83 Tlieta u tmenin Eighty tre -
84 Tmenin erba Eighty fire -
85 ħamsa u tmenin Eighty fem -
86 Tmenin sitta Firs seks -
87 Tmenin seba Firs syv -
88 Tmenin tmienja Eighty otte -
89 Tmenin disa Firs ni -
90 Disgħin Ninety -
91 Disgħin wieħed Halvfems én -
92 Disgħin tnejn Halvfems to -
93 Disgħin tlieta Ninety tre -
94 Disgħin erba Halvfems fire -
95 Disgħin ħamsa Ninety fem -
96 Sitta u disgħin Ninety Six -
97 Disgħin seba Ninety syv -
98 Tmienja u disgħin Halvfems otte -
99 Disgħin Ninety Nine -
100 Mija Et hundrede -