Numru Ċiniż 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 żero
1 Wieħed
2 żewġ
3 Tliet
4 Erba
5 ħamsa
6 Sitta
7 Seba
8 Tmien
9 Disa
10 Għaxar
11 ħdax 十一
12 Tnax 十二
13 Tlettax 十三
14 Erbatax 十四
15 Ħmistax 十五
16 Sittax 十六
17 Sbatax 十七
18 Tmintax 十八
19 Dsatax 十九
20 Għoxrin 二十
21 Għoxrin wieħed 二十一
22 Tnejn u għoxrin 二十二
23 Għoxrin tlieta 二十三
24 Erbgħa u għoxrin 二十四
25 ħamsa u għoxrin 二十五
26 Għoxrin sitta 二十六
27 Sebgħa u għoxrin 二十七
28 Tmienja u għoxrin 二十八
29 Għoxrin disa 二十九
30 Tletin 三十
31 Tletin wieħed 三十一
32 Tnejn u tletin 三十二
33 Tlieta u tletin 三十三
34 Erbgħa u tletin 三十四
35 ħamsa u tletin 三十五
36 Sitta u tletin 三十六
37 Sebgħa u tletin 三十七
38 Tmienja u tletin 三十八
39 Tletin disa 三十九
40 Erbgħin 四十
41 Erbgħin wieħed 四十一
42 Erbgħin tnejn 四十二
43 Erbgħin tlieta 四十三
44 Erbgħin erba 四十四
45 ħamsa u erbgħin 四十五
46 Sitta u erbgħin 四十六
47 Sebgħa u erbgħin 四十七
48 Erbgħin tmienja 四十八
49 Erbgħin disa 四十九
50 ħamsin 五十
51 ħamsin wieħed 五十一
52 ħamsin tnejn 五十二
53 ħamsin tlieta 五十三
54 ħamsin erba 五十四
55 ħamsa u ħamsin 五十五
56 ħamsin sitta 五十六
57 Seba w ħamsin 五十七
58 ħamsin tmienja 五十八
59 Disgħa u ħamsin 五十九
60 Sittin 六十
61 Sittin wieħed 六十一
62 Tnejn u sittin 六十二
63 Sittin tlieta 六十三
64 Sittin erba 六十四
65 ħamsa u sittin 六十五
66 Sitta u sittin 六十六
67 Sebgħa u sittin 六十七
68 Sittin tmienja 六十八
69 Disgħa u sittin 六十九
70 Sebgħin 七十
71 Sebgħin wieħed 七十一
72 Sebgħin tnejn 七十二
73 Sebgħin tlieta 七十三
74 Erbgħa u sebgħin 七十四
75 ħamsa u sebgħin 七十五
76 Sebgħin sitta 七十六
77 Sebg 七十七
78 Sebgħin tmienja 七十八
79 Disgħa u sebgħin 七十九
80 Tmenin 八十
81 Tmenin wieħed 八十一
82 Tnejn u tmenin 八十二
83 Tlieta u tmenin 八十三
84 Tmenin erba 八十四
85 ħamsa u tmenin 八十五
86 Tmenin sitta 八十六
87 Tmenin seba 八十七
88 Tmenin tmienja 八十八
89 Tmenin disa 八十九
90 Disgħin 九十
91 Disgħin wieħed 九十一
92 Disgħin tnejn 九十二
93 Disgħin tlieta 九十三
94 Disgħin erba 九十四
95 Disgħin ħamsa 九十五
96 Sitta u disgħin 九十六
97 Disgħin seba 九十七
98 Tmienja u disgħin 九十八
99 Disgħin 九十九
100 Mija