Numru Ċek 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 żero Nula
1 Wieħed Jeden
2 żewġ Dvě
3 Tliet Tři
4 Erba čtyři
5 ħamsa Pět
6 Sitta šest
7 Seba Sedm
8 Tmien Osm
9 Disa Devět
10 Għaxar Deset
11 ħdax Jedenáct
12 Tnax Dvanáct
13 Tlettax Třináct
14 Erbatax čtrnáct
15 Ħmistax Patnáct
16 Sittax šestnáct
17 Sbatax Sedmnáct
18 Tmintax Osmnáct
19 Dsatax Devatenáct
20 Għoxrin Dvacet
21 Għoxrin wieħed Dvacet jedna
22 Tnejn u għoxrin Dvacet dva
23 Għoxrin tlieta Dvacet tři
24 Erbgħa u għoxrin Dvacet čtyři
25 ħamsa u għoxrin Dvacet pět
26 Għoxrin sitta Dvacet šest
27 Sebgħa u għoxrin Dvacet sedm
28 Tmienja u għoxrin Dvacet osm
29 Għoxrin disa Dvacet devět
30 Tletin Třicet
31 Tletin wieħed Třicet jedna
32 Tnejn u tletin Třicet dva
33 Tlieta u tletin Třicet tři
34 Erbgħa u tletin Třicet čtyři
35 ħamsa u tletin Třicet pět
36 Sitta u tletin Třicet šest
37 Sebgħa u tletin Třicet sedm
38 Tmienja u tletin Třicet osm
39 Tletin disa Třicet devět
40 Erbgħin Čtyřicet
41 Erbgħin wieħed Čtyřicet jedna
42 Erbgħin tnejn Čtyřicet dva
43 Erbgħin tlieta Čtyřicet tři
44 Erbgħin erba Čtyřicet čtyři
45 ħamsa u erbgħin Čtyřicet pět
46 Sitta u erbgħin Čtyřicet šest
47 Sebgħa u erbgħin Čtyřicet sedm
48 Erbgħin tmienja Čtyřicet osm
49 Erbgħin disa Čtyřicet devět
50 ħamsin Padesát
51 ħamsin wieħed Padesát jedna
52 ħamsin tnejn Padesát dva
53 ħamsin tlieta Padesát tři
54 ħamsin erba Padesát čtyři
55 ħamsa u ħamsin Padesát pět
56 ħamsin sitta Padesát šest
57 Seba w ħamsin Padesát sedm
58 ħamsin tmienja Padesát osm
59 Disgħa u ħamsin Padesát devět
60 Sittin Šedesát
61 Sittin wieħed Šedesát jedna
62 Tnejn u sittin Šedesát dva
63 Sittin tlieta Šedesát tři
64 Sittin erba Šedesát čtyři
65 ħamsa u sittin Šedesát pět
66 Sitta u sittin Sixty six
67 Sebgħa u sittin Šedesát sedm
68 Sittin tmienja Šedesát osm
69 Disgħa u sittin Šedesát devět
70 Sebgħin Sedmdesát
71 Sebgħin wieħed Sedmdesát jedna
72 Sebgħin tnejn Sedmdesát dva
73 Sebgħin tlieta Sedmdesát tři
74 Erbgħa u sebgħin Sedmdesát čtyři
75 ħamsa u sebgħin Sedmdesát pět
76 Sebgħin sitta Sedmdesát šest
77 Sebg Sedmdesát sedm
78 Sebgħin tmienja Sedmdesát osm
79 Disgħa u sebgħin Sedmdesát devět
80 Tmenin Osmdesát
81 Tmenin wieħed Osmdesát jedna
82 Tnejn u tmenin Osmdesát dva
83 Tlieta u tmenin Osmdesát tři
84 Tmenin erba Osmdesát čtyři
85 ħamsa u tmenin Osmdesát pět
86 Tmenin sitta Osmdesát šest
87 Tmenin seba Osmdesát sedm
88 Tmenin tmienja Osmdesát osm
89 Tmenin disa Osmdesát devět
90 Disgħin Devadesát
91 Disgħin wieħed Devadesát jedna
92 Disgħin tnejn Devadesát dva
93 Disgħin tlieta Devadesát tři
94 Disgħin erba Devadesát čtyři
95 Disgħin ħamsa Devadesát pět
96 Sitta u disgħin Devadesát šest
97 Disgħin seba Devadesát sedm
98 Tmienja u disgħin Devadesát osm
99 Disgħin Devadesát devět
100 Mija Sto