Numru Bosnijak 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 żero Nula -
1 Wieħed Jedan -
2 żewġ Dva -
3 Tliet Tri -
4 Erba četiri -
5 ħamsa Pet -
6 Sitta šest -
7 Seba Sedam -
8 Tmien Osam -
9 Disa Devet -
10 Għaxar Deset -
11 ħdax Jedanaest -
12 Tnax Dvanaest -
13 Tlettax Trinaest -
14 Erbatax četrnaest -
15 Ħmistax Petnaest -
16 Sittax šesnaest -
17 Sbatax Sedamnaesti -
18 Tmintax Osamnaest -
19 Dsatax Devetnaest -
20 Għoxrin Dvadeset -
21 Għoxrin wieħed Dvadeset jedan -
22 Tnejn u għoxrin Dvadeset dve -
23 Għoxrin tlieta Dvadeset tri -
24 Erbgħa u għoxrin Dvadeset četiri -
25 ħamsa u għoxrin Dvadeset pet -
26 Għoxrin sitta Dvadeset šest -
27 Sebgħa u għoxrin Dvadeset sedam -
28 Tmienja u għoxrin Dvadeset osam -
29 Għoxrin disa Dvadeset devet -
30 Tletin Trideset -
31 Tletin wieħed Trideset jedan -
32 Tnejn u tletin Trideset dva -
33 Tlieta u tletin Trideset tri -
34 Erbgħa u tletin Trideset četiri -
35 ħamsa u tletin Trideset pet -
36 Sitta u tletin Trideset šest -
37 Sebgħa u tletin Trideset sedam -
38 Tmienja u tletin Trideset osam -
39 Tletin disa Trideset devet -
40 Erbgħin četrdeset -
41 Erbgħin wieħed Četrdeset jedan -
42 Erbgħin tnejn Četrdeset dva -
43 Erbgħin tlieta Četrdeset tri -
44 Erbgħin erba Četrdeset četiri -
45 ħamsa u erbgħin Četrdeset pet -
46 Sitta u erbgħin Četrdeset šest -
47 Sebgħa u erbgħin Četrdeset sedam -
48 Erbgħin tmienja Četrdeset osam -
49 Erbgħin disa Četrdeset devet -
50 ħamsin Pedeset -
51 ħamsin wieħed Pedeset jedan -
52 ħamsin tnejn Pedeset dva -
53 ħamsin tlieta Pedeset tri -
54 ħamsin erba Pedeset četiri -
55 ħamsa u ħamsin Pedeset pet -
56 ħamsin sitta Pedeset šest -
57 Seba w ħamsin Pedeset sedam -
58 ħamsin tmienja Pedeset osam -
59 Disgħa u ħamsin Pedeset devet -
60 Sittin šezdeset -
61 Sittin wieħed Šezdeset jedan -
62 Tnejn u sittin Šezdeset dva -
63 Sittin tlieta Šezdeset tri -
64 Sittin erba Šezdeset četiri -
65 ħamsa u sittin Šezdeset pet -
66 Sitta u sittin Šezdeset šest -
67 Sebgħa u sittin Šezdeset sedam -
68 Sittin tmienja Šezdeset osam -
69 Disgħa u sittin Šezdeset devet -
70 Sebgħin Sedamdeset -
71 Sebgħin wieħed Sedamdeset jedan -
72 Sebgħin tnejn Sedamdeset dva -
73 Sebgħin tlieta Sedamdeset tri -
74 Erbgħa u sebgħin Sedamdeset četiri -
75 ħamsa u sebgħin Sedamdeset pet -
76 Sebgħin sitta Sedamdeset šest -
77 Sebg Sedamdeset sedam -
78 Sebgħin tmienja Sedamdeset osam -
79 Disgħa u sebgħin Sedamdeset devet -
80 Tmenin Osamdeset -
81 Tmenin wieħed Osamdeset jedan -
82 Tnejn u tmenin Osamdeset dva -
83 Tlieta u tmenin Osamdeset tri -
84 Tmenin erba Osamdeset četiri -
85 ħamsa u tmenin Osamdeset pet -
86 Tmenin sitta Osamdeset šest -
87 Tmenin seba Osamdeset sedam -
88 Tmenin tmienja Osamdeset osam -
89 Tmenin disa Osamdeset devet -
90 Disgħin Devedeset -
91 Disgħin wieħed Devedeset jedan -
92 Disgħin tnejn Devedeset dva -
93 Disgħin tlieta Devedeset tri -
94 Disgħin erba Devedeset četiri -
95 Disgħin ħamsa Devedeset pet -
96 Sitta u disgħin Devedeset šest -
97 Disgħin seba Devedeset sedam -
98 Tmienja u disgħin Devedeset osam -
99 Disgħin Devedeset devet -
100 Mija Sto -