Numru Afrikaans 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 żero Zero -
1 Wieħed Een -
2 żewġ Twee -
3 Tliet Drie -
4 Erba Vier -
5 ħamsa Vyf -
6 Sitta Ses -
7 Seba Sewe -
8 Tmien Agt -
9 Disa Nege -
10 Għaxar Tien -
11 ħdax Elf -
12 Tnax Twaalf -
13 Tlettax Dertien -
14 Erbatax Veertien -
15 Ħmistax Vyftien -
16 Sittax Sestien -
17 Sbatax Sewentien -
18 Tmintax Agtien -
19 Dsatax Negentien -
20 Għoxrin Twintig -
21 Għoxrin wieħed Twintig -
22 Tnejn u għoxrin Twee en twintig -
23 Għoxrin tlieta Drie en twintig -
24 Erbgħa u għoxrin Vier en twintig -
25 ħamsa u għoxrin Vyf en twintig -
26 Għoxrin sitta Ses en twintig -
27 Sebgħa u għoxrin Sewe en twintig -
28 Tmienja u għoxrin Twintig -
29 Għoxrin disa Nege en twintig -
30 Tletin Dertig -
31 Tletin wieħed Dertig een -
32 Tnejn u tletin Twee en dertig -
33 Tlieta u tletin Drie en dertig -
34 Erbgħa u tletin Dertig vier -
35 ħamsa u tletin Vyf en dertig -
36 Sitta u tletin Ses en dertig -
37 Sebgħa u tletin Sewe en dertig -
38 Tmienja u tletin Agt en dertig -
39 Tletin disa Dertig nege -
40 Erbgħin Veertig -
41 Erbgħin wieħed Een en veertig -
42 Erbgħin tnejn Veertig twee -
43 Erbgħin tlieta Veertig drie -
44 Erbgħin erba Veertig vier -
45 ħamsa u erbgħin Vyf en veertig -
46 Sitta u erbgħin Ses en veertig -
47 Sebgħa u erbgħin Veertig sewe -
48 Erbgħin tmienja Agt en veertig -
49 Erbgħin disa Veertig nege -
50 ħamsin Vyftig -
51 ħamsin wieħed Vyftig een -
52 ħamsin tnejn Twee en vyftig -
53 ħamsin tlieta Vyftig drie -
54 ħamsin erba Vier en vyftig -
55 ħamsa u ħamsin Vyf en vyftig -
56 ħamsin sitta Vyftig ses -
57 Seba w ħamsin Sewe en vyftig -
58 ħamsin tmienja Agt en vyftig -
59 Disgħa u ħamsin Vyftig nege -
60 Sittin Sestig -
61 Sittin wieħed Een en sestig -
62 Tnejn u sittin Twee en sestig -
63 Sittin tlieta Sestig drie -
64 Sittin erba Sestig vier -
65 ħamsa u sittin Vyf en sestig -
66 Sitta u sittin Sestig -
67 Sebgħa u sittin Sestig sewe -
68 Sittin tmienja Sestig agt -
69 Disgħa u sittin Sestig nege -
70 Sebgħin Sewentig -
71 Sebgħin wieħed Sewentig -
72 Sebgħin tnejn Twee en sewentig -
73 Sebgħin tlieta Sewentig drie -
74 Erbgħa u sebgħin Vier en sewentig -
75 ħamsa u sebgħin Vyf en sewentig -
76 Sebgħin sitta Sewentig ses -
77 Sebg Sewe en sewentig -
78 Sebgħin tmienja Sewentig agt -
79 Disgħa u sebgħin Sewentig nege -
80 Tmenin Tagtig -
81 Tmenin wieħed Tagtig een -
82 Tnejn u tmenin Twee en tagtig -
83 Tlieta u tmenin Drie en tagtig -
84 Tmenin erba Vier en tagtig -
85 ħamsa u tmenin Vyf en tagtig -
86 Tmenin sitta Ses en tagtig -
87 Tmenin seba Sewe en tagtig -
88 Tmenin tmienja Agt en tagtig -
89 Tmenin disa Nege en tagtig -
90 Disgħin Negentig -
91 Disgħin wieħed Negentig een -
92 Disgħin tnejn Negentig twee -
93 Disgħin tlieta Negentig drie -
94 Disgħin erba Negentig vier -
95 Disgħin ħamsa Negentig vyf -
96 Sitta u disgħin Negentig ses -
97 Disgħin seba Negentig sewe -
98 Tmienja u disgħin Negentig agt -
99 Disgħin Negentig -
100 Mija Een honderd -